Job offers
Chief Accountant
Published on: 1659484800

Zakres projektu:

 • Prowadzenie ksiąg spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Zapewnienie zgodności ewidencji transakcji gospodarczych, rozliczeń i sprawozdań finansowych z ustawą o rachunkowości i lokalnymi przepisami podatkowymi
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Przygotowywanie sprawozdawczości grupowej zgodnej z MSSF i polityką finansową grupy
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych: VAT, CIT, WHT, TP
 • Przegląd sprawozdawczości do GUS i Narodowego Banku Polskiego (GUS, NBP)
 • Udział w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych
 • Uczestnictwo w wewnętrznych inicjatywach normalizacyjnych, zapewniając ich zgodność z przepisami podatkowymi
 • Wsparcie merytoryczne dla Dyrektora Finansowego
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi: audytorami, urzędem skarbowym, doradcami podatkowymi itp.
 • Wspieranie dzielenia się i pozyskiwania wiedzy dla wszystkich pracowników działu księgowości
 • Poszukiwanie i proponowanie usprawnień i uproszczeń w procesach księgowych i podatkowych
Closes in 455 days!

Location:

Salary:

Wymagania:

Edukacja zgodna ze stanowiskiem

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku (doświadczenie z działem sprzedaży będzie dodatkowym plusem)
 • Znajomość lokalnych przepisów księgowych i podatkowych
 • Doświadczenie w rozliczeniach podatkowych transakcji transgranicznych, transakcji łańcuchowych dostaw oraz transakcji z podmiotami powiązanymi
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Dokładność, niezawodność, wysoka etyka pracy i przyzwoitość
 • Postawa zespołowa
 • Otwartość na nowe rozwiązania i nowe sposoby robienia rzeczy

Oferujemy:

 • Prywatną opiekę medyczną
 • Ubezpieczenie na życie
 • Przyjazne środowisko pracy
 • Możliwość rozwoju w zakresie księgowości
 • Szkolenia zawodowe
 • Dofinansowanie zajęć językowych, kursów, szkoleń
 • Program poleceń pracowników
 • Dodatkowe świadczenia socjalne
 • Karnety na posiłki
 • Karty przedpłacone
 • Fundusz wakacyjny
 • Imprezy integracyjne
 • Podział kosztów biletów do kina, teatru
 • Przyjazna kultura organizacyjna
 • Akcje charytatywne
Any questions? Contact

Barbara Skrok-Szczur

Delivery Coordinator

Visit Linkedin profile

Explore more

Find out how it is to work with us

Our Clients

We proudly deliver to the leaders across industries.

Our Clients