Job offers
Accounting Manager
Published on: 1655856000

Zakres projektu:

 • Nadzorowanie codziennych czynności księgowych w podmiotach z regionu EMEA (Wielka Brytania, Polska, Estonia i Zjednoczone Emiraty Arabskie) wymagane do prowadzenia rozliczeń i księgi głównej firmy.
 • Nadzorowanie, kierowanie pracą personelu księgowego (w tym między innymi transakcje rozrachunków z dostawcami, rozliczenia gotówkowe, działalność środków trwałych, płace, rejestrowanie przychodów i wydatków itp.).
 • Utrzymanie uporządkowanego zestawu szczegółowych ewidencji i plików do dokumentowania transakcji finansowych.
 • Co miesiąc przeglądanie księgi głównej, aby zapewnić dokładność księgowania.
 • Koordynowanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych czynności zamknięcia oraz przygotowanie raportów finansowych ad hoc.
 • Opracowanie i wdrażanie zalecenia w celu poprawy procesów i procedur księgowych w naszym środowisku księgowym GP/D365 dla przedsiębiorstw.
 • Ustalanie celów SMART (konkretne, mierzalne, ambitne, realistyczne, określone w czasie).
 • Identyfikowanie i podkreślanie nieefektywność i wzrostu produktywności w ich zespołach. Analizowanie, planowanie i realizacja planów działań.
 • Utrzymanie równowagi między zarządzaniem oczekiwaniami zespołów a reagowaniem na wymagania biznesowe.
 • Motywowanie i inspirowanie członków zespołu do budowania zaangażowania.
 • Identyfikowanie i rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i operacyjnych.
Closes in 21 days!

Location:

Salary:

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe: finanse/księgowość/ekonomia, ect.
 • Doświadczenie w zakresie rozrachunków z dostawcami i prowadzenia księgi głównej, zakupów, sporządzania rachunków bilansowych, preferowane w korporacji.
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem księgowym.
 • Certyfikowane konto publiczne (CPA) będzie atutem.
 • Wiedza z zakresu konkretnego działu lub funkcji.
 • Praktyczną wiedzę dotyczącą istotnych zagadnień branżowych.
 • Wiedzę i umiejętności nadzorcze.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę.
 • Ubezpieczenie na życie (Generali)
 • Ubezpieczenie zdrowotne (PZU)
 • Zakładowy pakiet socjalny
 • Paczki święteczne
 • Wczasy pod gruszą
 • Aktywizacja pracowników w różnych inicjatywach
Any questions? Contact

Barbara Skrok-Szczur

Delivery Coordinator

Visit Linkedin profile

Explore more

Find out how it is to work with us

Our Clients

We proudly deliver to the leaders across industries.

Our Clients