Job offers
Cloud Financial Manager
Published on: 1644969600

Informacje o projekcie:

 • Branża: FMCG
 • Siedziba firmy: Warszawa
 • Charakter projektu: wsparcie 20 zespołów operacyjnych w zarządzaniu usługami w chmurze w najbardziej opłacalny sposób w ujęciu globalnym; 100+ wirtualnych centrów danych IaaS i PaaS
 • Praca zdalna: 100% lub hybrydowo (do wyboru)
 • Podróże służbowe: okazjonalnie do Paryża i Warszawy
 • Czas trwania projektu: stała współpraca
 • Języki: angielski C1
 • Metodologia: Spotify
 • Wynagrodzenie do uzgodnienia, preferowana współpraca B2B

Zakres zadań:

 • Analizowanie wydatków na rozwiązania w chmurze w celu opracowania planu optymalizacji; omawianie i dogrywanie planu z właścicielami kont oraz kontrolowanie jego wdrożenia
 • Ewidencjonowanie oraz raportowanie nagród oszczędnościowych w ramach globalnego planu optymalizacji kosztów firmy
 • Sterowanie optymalizacją FinOps na poziomie globalnym, bieżące śledzenie możliwości, analizy z menedżerami dostawcy chmury
 • Budowanie społeczności FinOps w firmie, szkolenie właścicieli kont w chmurze z najlepszych praktyk oraz uwzględnianiu ich w projektowaniu rozwiązań
 • Opracowywanie narzędzi FinOps
 • Zarządzanie obciążeniami zwrotnym zgodnie z rzeczywistym użyciem razem z managerami IT
 • Kontynuowanie planu rabatowego i rozliczeń z AWS/Azure
 • Obsługa umów z dostawcami chmur
 • Monitorowanie wydatków na poziomie grupy
Closes in 194 days!

Location:

Salary:

Wymagania:

 • 2+ doświadczenia w zarządzaniu finansowymi aspektami IT: modele cross-charge, plan optymalizacji kosztów, budżetowanie IT itp.
 • 3+ doświadczenie w zarządzaniu IT w zakresie finansów oraz zarządzaniu usługami, zarządzaniu portfelem usług i katalogiem, zarządzaniu zasobami oprogramowania
 • 3+ doświadczenia w zarządzaniu interesariuszami lub relacjami klient/dostawca
 • Techniczne doświadczenie oraz praktyczna znajomość jednej chmury publicznej
 • Zaawansowana znajomość MS Excel
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (wiele interakcji międzynarodowych)
 • Umiejętności analityczne. przywódcze oraz negocjacyjne

Oferujemy:

 • Stałą współpracę w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt B2B
 • Unikalną możliwość globalnego zarządzania finansami w zakresie rozwiązań chmurowych
 • Wielokulturowe środowisko pracy i możliwości rozwoju zawodowego
 • Prywatną opiekę zdrowotną
 • Kartę Multisport
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Eventy integracyjne
Any questions? Contact

Maria Kozlowska

Recruitment Specialist

Visit Linkedin profile

Explore more

Find out how it is to work with us

Our Clients

We proudly deliver to the leaders across industries.

Our Clients