Job offers
Junior GL Accountant with German
Published on: 1645660800

Zakres projektu:

 • Zapewnienie terminowej kompletności i dokładności ewidencji księgowej 
 • Dokładne przygotowanie podstawowych dokumentów księgowych, sprawozdań księgowych i raportów wymaganych przez klienta, w tym rachunków zarządczych (okresowych i rocznych) oraz sprawozdań finansowych 
 • Dotrzymanie terminów dla każdego przydzielonego klienta
 • Przygotowywanie zgłoszeń dotyczących zgodności (takich jak CBI i zgłoszenia podatkowe)
 • Przygotowanie dokumentów pierwotnych zgodnie z księgowością środków trwałych, pozycji magazynowych, rozliczeń z klientami, list płac
 • Codzienny kontakt z klientami przy wsparciu Seniora zespołu 
 • Odpowiedzialność za dokładne księgowanie wszystkich zapisów księgowych i dokumentów księgowych w księdze głównej dla alokowanych klientów (amortyzacja, przedpłaty, ponowne wyceny)
 • Przeglądanie i przetwarzanie wpisów księgowych; przetwarzanie innych wpisów, takich jak rozliczenia międzyokresowe, amortyzacja, ponowna wycena i wszelkie inne potrzebne do pełnego zamknięcia finansowego
 • Pomoc w utrzymaniu planu kont, kont ksiąg pomocniczych i innych konfiguracji aplikacji księgowych
 • Kontakt z audytorami, doradcami podatkowymi, prawnikami, notariuszami i innymi zaangażowanymi stronami 
 • Bycie na bieżąco ze zmianami w lokalnych przepisach dotyczących rachunkowości i podatków
Closes in 138 days!

Location:

Salary:

Wymagania:

 • Dyplom z rachunkowości lub kierunków pochodnych
 • Doświadczenie w księgowości (2-4 lata)
 • Znajomość języka niemieckiego (min. B2)
 • Znajomość języka angielskiego (min. B2)
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Doskonałe umiejętności organizacyjne
 • Umiejętności analityczne 
 • Biegła znajomość MS Excel i MS World

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pracę w międzynarodowym środowisku
 • Prywatną opiekę medyczną (LuxMed lub Allianz)
 • Ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie do programu Multikafeteria (m.in. karta Multisport)
 • Bezpłatne kursy językowe (Business English - zajęcia online 1x w tygodniu)
 • Dostęp do platformy językowej z 9 różnymi językami do nauki
 • Imprezy firmowe
 • Prezenty świąteczne i okolicznościowe
 • Wczasy pod gruszą
 • Możliwość udziału w projektach charytatywnych
Any questions? Contact

Barbara Skrok-Szczur

Delivery Coordinator

Visit Linkedin profile

Explore more

Find out how it is to work with us

Our Clients

We proudly deliver to the leaders across industries.

Our Clients